Emprenedoria també a l’Escola

Descripció

La societat evoluciona i cada vegada més s’han de preparar els alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant.

En aquest context, la nostra tasca formativa consisteix en desenvolupar diversos temes de cara a potenciar competències dinàmiques què milloren la qualitat personal i alhora els fan més capaços per competir en el món del treball.

Els materials, elaborats per el experts de l’Aula Actual, estan centrats en l’entrenament de la mentalitat emprenedora com a línia conductora del projecte.

Objectius

 • Visionar com serà l’entorn de treball futur i, a partir d’aquesta informació, aportar-los-hi idees, reflexions i casos pràctics que els ajudin a orientar bé el procés de creixement personal.
 • Estimular-los a entrenar habilitats professionals i potenciar coneixements específics, que facilitin una millor i més segura inserció laboral.

Dinàmica

 Tallers a grups d'alumnes:

 • Dues sessions formatives, dins de l'aula. La primera teòrica i la segona pràctica (treballs grupals). Entrenament de les capacitats professionals. Creació d'una empresa privada (pot ser un negoci). Durada: 2 sessions de 1 hora 1/2 cadascuna.
 • Visita matinal a una cooperativa d'èxit (sostenible) del seu entorn. Abans un expert en aquests temes farà una introducció a cerca de la cooperativa com altra forma d'empresa viable. Durada: 3 hores.

Població objectiu i lloc

Adolescents i joves estudiants de 4t. d'ESO, Batxillerat i FP. Els Centres Educatius que han participat fins al moment són:

Recursos

 • Destaquem especialment els materials que hem elaborat en forma de UD (unitat didàctica) centrats en l’entrenament de la mentalitat emprenedora.
 • Test d'autoavaluació personal
 • Notes tècniques
 • Resolució d’exercicis
 • Materials visuasl com gravacions i audiovisuals
 • etc.

Actors i col·laboradors

 •  Centres Educatius:
  • IES: Ferrer i Guardia, Joanot Martorell, Torrelles, Gran Capità i L’Ateneu.
 • Càtedra de la UNESCO de Sostenibilitat
 • FAVBaix
 • Associacins de Veïns

Resultats

 • Idees i propostes dels grups d'alumes
 • Documents produits de les aportacions i exercicis dels estudiants clasificats per temes.
 • Exemples:

 

Avaluació i publicació

 • Un cop finalitzats els tallers es recullen les propostes de l'alumnat, es fa la valoració per als canvis necessaris per a la seva evolució futura i els considerats d'alta resolució  són publicats.
 • Aquesta opció a més a més de donar una amplitud informativa als continguts, fent possible que molta més gent se’n pugui beneficiar, propicia actituds ciutadanes proclius a la participació, l'altruisme, i la integració social.
 • Difusió de la pràctica a través del web de l'Aula Actual i els Centres Educatius participants.

Observacions

 • L'activitat es dissenya utilitzant metodologies diferents de la classe expositiva. La forma de treball permet que els alumnes interactuïn entre companys, comparant informació i treballat junts per obtenir un producte comú.
 • El projecte es dissenya i implementa perquè els alumnes interactuïn entre companys i organitzin el treball en equips.
 • El projecte promou una pedagogia interactiva i col·laborativa. Hi ha originalitat en el tema de treball i creativitat en la gestió i desenvolupament del projecte.

Els conceptes principals són la varietat, la col·laboració i el protagonisme dels alumnes.

Aquest projecte es consolida gràcies a l'esforç humà i l'equip de voluntariat han posat. Generant amb això unes xarxes socioafectives amb les alumnes i les seves famílies que donen sentit, cohesió i pertinença a aquest projecte