El desenvolupament de les competències

Una vegada més els alumnes del Centre Escolar Gran Capità a Sant Joan Despí, ens posen de manifest el seu potencial d’assimilació de continguts no directament escolars i que tenen a veure amb la seva capacitat de dissenyar un projecte personal de futur que inclou entrenaments d’habilitats professionals bàsiques i també reflexions i compromisos de cooperació social.f3

Aquests temes es treballen en el taller d’experimentacions educatives que ve desenvolupant cada any amb temàtiques diverses, l’equip pedagògic de l’Aula Actual.

Aquest any es va tractar d’un taller sobre continguts pedagògics necessaris per dissenyar un pla de desenvolupament personal orientat a l’èxit, entenent aquest, com l’esforç necessari per arribar a ser el millor que un és capaç de ser en cada moment.

És un assoliment no excloent, possible per a qualsevol persona i és aliè al contingut comercial i competitiu d’altres visions.

En els aspectes que es treballen, s’inclou sempre una referència als valors socials que les persones hem d’assumir per responsabilitat amb els altres perquè un bon projecte personal, pel fet de ser persones que convivim amb altres que comparteixen el nostre espai social, tenim la capacitat d’influir i de ser susceptibles de ser influïts.

Si les nostres influències estan carregades de continguts positius, es generaran sentiments gratificants i això es converteix en un ingredient energètic que estimula iniciatives d’emprenedoria social i potencia la nostra capacitat de voler ser portadors de valors i, com a derivada, voler guanyar en potencial d’aprenentatge en tots els àmbits.

Diapositiva10
Intentem que aquestes percepcions les captin els alumnes directament mentre, en equip, s’ajuden a buscar el màxim assoliment possible entre tots.

En les sessions, varen desenvolupar exercicis estimuladors del talent orientat a crear productes amb valor econòmic, analitzant opcions, avaluant els processos de disseny, creació i distribució, costos previsibles i expectatives de beneficis.

Adjuntem algunes mostres del treball creatiu de disseny que es van realitzar.

L’altre punt d’interès especial és el relacionat amb els valors. Obrim debat sobre els comportaments corruptes que taquen el nostre àmbit polític i també empresarial. Comentem la cultura, l’altra cara de la moneda: L’esperit solidari que posen de manifest moltes persones a l’hora d’aportar aliments i roba a campanyes de captació per a famílies sense recursos.

També obrim discussió sobre el que ells podrien fer pels altres en elsseus ambients de relació educativa i social o lúdica.Diapositiva1

Entrem a discutir el tema dels refugiats i als impactes psicològics que tenen els nens, alguns dels quals han perdut als seus pares durant el procés de cerca d’asil.

Com acte de conscienciació creativa, definim en què podria consistir compartir un cap de setmana junts i quines activitats podrien realitzar per conscienciar als veïns per donar a un grup de nens refugiats, 48 hores de felicitat impulsada per ells.

Els vàrem demanar que fessin un cartell informatiu de conscienciació social i d’activitats programades per compartir-les junts durant aquest temps.

En la materialització d’aquestes iniciatives va col·laborar amb plena implicació, la Professora Tutora del grup d’alumnes.

Adjuntem algunes mostres dels treballs que van realitzar en grup i que plasmen el contingut de la reflexió que vàrem fer conjuntament.

Amb aquestes mostres de contingut educatiu, volem afirmar el testimoni d’Aula Actual a favor de l’acollida de les persones que no han vingut aquí per estar millor, sinó per sobreviure als horrors de les bombes, al risc de mort i a la pèrdua de seu mitjà de subsistència econòmica, intentant trobar en algun lloc, la mínima estabilitat personal i familiar, que els permeti sentir que segueixen tenint la possibilitat de lluitar pel seu futur com qualsevol persona.

Diapositiva8