Agressivitat i violència

En un món tan competitiu com l’actual, és fàcil que es generin processos de confrontació, enfrontaments i agressivitat. Aquests comportaments no exclouen cap àmbit de la societat.

L’agressivitat és un indicador de desbordament emocional, és a dir d’incapacitat d’afrontar de manera positiva les frustracions, els problemes i els reptes a què les persones estem sotmeses. Els escenaris de conflicte que hem seleccionat a debat per a prevenció i gestió del conflicte són:

  • L’agressivitat a la infància i a l’adolescència.
  • Prevenció de la violència de gènere a l’adolescència.
  • La violència masclista.
  • La violència vers la gent gran.
  • El ciberbullying