Aules

Hi ha, a la nostra societat, ritmes diferents per encarar les exigències del nou món que s’està configurant, amb la creació de les Aules fem l’aportació de mitjans innovadors per evitar quedar-se en una situació marginal.

Treballem des de:

  1. l’informació
  2. la formació
  3. el desenvolupament emocional
  4. l’assessorament i coaching facilitadors de processos personals de desenvolupament

Els valors:

  1. el respecte
  2. l’esforç
  3. el compromis
  4. l’emprenedoria
  5. la solidaritat
  6. la sostenibilitat