Creixement professional

Tallers «Emprenedoria també a l'Escola»

És un programa educatiu dirigit a potenciar les característiques que componen el perfil d'una persona emprenedora.

Objectius

Estimular el desenvolupament d'actituds, habilitats i capacitats que siguin transferibles i útils als alumnes pel seu futur laboral.

Ensenyar-los com es prenen      decisions, que sàpiguen treballar en equip, que assumeixin riscos en les diferents situacions amb què s'enfrontaran al llarg de la seva vida.

Promoure conductes i actituds de col·laboració, coordinació, assumpció de problemes i responsabilitats.

Metodologia

Tallers estructurats en sessions teòric-pràctiques sobre 4 unitats didàctiques realitzades per experts en la matèria. Es proposa una metodologia on l'alumnat és protagonista i centre del seu aprenentatge.

Destinataris

Alumnes de 4t. d'ESO i Batxillerat.

Unitats Didàctiques

  1. La necessitat de desenvolupar l'esperit emprenedor com a exigència professional per al seu futur.
  2. Camí de l'èxit.
  3. Desenvolupament de competències professionals.
  4. La intel·ligència de l'aprenentatge.

Programa: «Suport a l'ocupabilitat dels joves»

Aquesta tasca està pensada per:

Entrenament d'habilitats professionals i potenciació de coneixements específics, que facilitin una millor i més segura inserció laboral.

Augment de la capacitat d'iniciativa i l'esperit emprenedor com una eina per iniciar empreses i projectes sobre el seu propi pla de vida

Curs: d’emprenedoria comercial i vendes

Objectiu:

Desenvolupar el potencial de comunicació comercial dels joves que volen especialitzar-se en la venda.

Els continguts estan dissenyats per donar una formació professional i també per reforçar l'autonomia personal i la toma de decisions.

Amb:

  • Formadors qualificats
  • Modalitat presencial i grupal
  • Metodologia teòrica i pràctica
  • Cursos de curta durada