Família i educació

 

Els nostres programes vers la família tracten de la resolució de reptes i conflictes dins la mateixa així com projectes relacionats amb el món educatiu. Pel que fa al primer aspecte, ens centrem:

  1. a afavorir i estimular la creació d’un clima emocional familiar idoni per al desenvolupament del grup familiar en conjunt.
  2. a assessorar per al desenvolupament adequat dels fills en tres àmbits: el seu projecte educatiu, l’oci i l’orientació professional.
  3. a proporcionar suport i assessorament als pares al llarg de l’etapa de formació dels seus fills a l’escola.

Un aspecte fonamental per a la família —i per al desenvolupament de les comunitats i les persones— neix en el món educatiu. Per això centrem els nostres esforços:

  1. en el servei psicopedagògic d’orientació educativa per disminuir els riscos d’un enfocament equivocat de les opcions de formació superior.
  2. en aportació als centres educatius que ho desitgin d’una selecció d’experiències educatives innovadores i orientacions sobre metodologies d’aprenentatge cooperatiu, incloent-hi simulacions d’experiències centrades en el desenvolupament de competències socials i professionals,
  3. en orientacions psicopedagògiques per al lideratge d’equips escolars conflictius.

Voleu formar part d’aquest projecte?

APUNTA-T’HI