Barris Plens de Memòria

Recuperació d’experiències de vida de l’etapa franquista i primers anys de la democràcia.

Volem mostrar en aquesta ocasió, com ha condicionat la dictadura franquista, el tipus d’educació familiar i escolar.

I ho volem fer recollint informació de les persones grans que ho van viure i que participen als nostres tallers d’ Entrenament Mental.

Recuperant les seves històries i les dels seus familiars. Ajudant-los a analitzar com van influir les seves vivències infantils en la seva evolució, la seva manera d’actuar i en la presa de decisions.

Com ho fem?

  • Recuperant els relats de les persones grans que, assisteixen als tallers d’Aula Actual.
  • Incorporant altres relats de persones rellevants amb continguts històrics rics i vinculats a la guerra civil.
  • Recollida d’informació per extreure l’impacte que ha condicionat el tipus d’educació escolar i familiar.

Amb aquests continguts, crear un audiovisual com a document testimonial

I presentar aquesta informació a debat a Instituts i inclús a la Universitat, de manera que aquest material serveixi d’estímul a nens / es, adolescents i joves, per fer propostes creatives i raonades sobre com volen construir el futur, podent ser més tolerant i lliure. Ja que ells / es són els amos / es d’aquest futur tot i que encara no ho sàpiguen.

No podem remeiar aquella injustícia, però estaria en part aconseguit si amb aquesta experiència, despertaren l’afany d’aprenentatge en cada un / a de que el passat permet pensar en el futur per poder-lo millorar.

Josep M. Balcells Gené, periodista i exdiputat defensor al Parlament de Catalunya de la Llei del Memorial Democràtic (7 de juny de 2007).