Llum verda a ronda d’entrevistes als candidats i candidates a les Beques de “Joves
Talents”, pel curs 2024-2025. Des de l’any 2016 s’atorguen 5 beques des de la
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) amb el patrocini d’Aigües
de Barcelona. Les persones beneficiàries seran les estudiants que volen accedir per primera
vegada a estudis de grau universitari dels àmbits de Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i
Matemàtiques (STEAM), i amb residència a Barcelona o en un municipi de l’àrea
metropolitana de Barcelona. Les estudiants que reben aquestes beques provenen d’entorns
sociofamiliars complexos amb dificultats econòmiques, però amb un alt rendiment escolar i
uns expedients brillants.


El procés de selecció de les pròximes 5 beques d’estudi ha començat aquest mes de
maig; la setmana passada va començar la ronda d’entrevistes individuals, que són la fase
de preselecció prèvia a l’obertura, a principis de juny, del termini d’un mes per a presentar
tota la documentació formal que les Bases de la convocatòria requereixen per a l’admissió a
la convocatòria, i optar així a una de les beques. Es realitzaran un total de 17 entrevistes,
de les quals sortiran els primers candidats que aniran al Tribunal Seleccionador que se
celebrarà de cara a la primera setmana de juliol.