La nova fornada de becats Joves Talents – la Diana, la Nadia, la Yasmina i en Xavier –  es van inaugurar ahir 26 de juliol asssitint al primer mentoring d’Aula Actual, en una sessió en la qual també hi van participar part de l’equip d’Aigües de Barcelona i del nostre projecte. És el primer any que els nous becats i becades – només  una alumna dels cinc va excusar la seva absència- inicien els mentorings abans que l’any acadèmic, però es va creure convenient per a confiar-los durant l’estiu unes tasques prèvies als i les joves estudiants sobre els llenguatges tècnics que es trobaran al llarg de la carrera escollida. “Es tracta que cerquin articles acadèmics perquè treballin i entenguin els tecnicicismes que hauran d’encarar el setembre”, va explicar el director d’Aula Actual, Jordi Balcells.

Cal recordar que la Diana, la Nadia, la Yasmina, la Nariman i en Xavier formaran part de la vuitena fornada i se sumaran als 31 joves de famílies vulnerables que ja s’han beneficiat de la beca,  i que podran estudiar les carreres universitàries de medicina, intel·ligència artificial, enginyeria informàtica, psicologia i matemàtiques  gràcies a les Beques Joves Talents que dóna Aigües de Barcelona des del 2016 i gestiona la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) a través del seu projecte d’Aula Actual.

Alumnat de set centres d’alta complexitat

Com cada any l’elecció de candidats i candidates es fa entre alumnat de centres educatius de barris humils de l’àrea metropolitana i sobretot,  es busca la participació de noies estudiants, per a fomentar que les joves puguin accedir a carreres universitàries científiques i tecnològiques , amb una mirada també clarament de discriminació positiva.  Des de la CONFAVC s’aposta per les beques com a “ascensor” social i motor de cohesió social en barris vulnerables perquè també es busca que les persones beneficiàries siguin agents actius en la seva comunitat.