Article publicat a Social.cat ( 14 de juny del 2022)

Escriure sobre el valor del talent considerat com l’actiu intangible més important que tenim els humans, sempre és motivador perquè estimular-lo i omplir-lo de contingut, fent-lo, a més, sensible als valors humans, esdevé un gran generador d’esperança en el camí cap a un nou món. Un horitzó, en relació amb el poder del talent, que es preveu que estarà curull de grans possibilitats.

Les innovacions en les quals ja està treballant la neurotecnologia podran dotar al talent de dispositius que multiplicaran les seves capacitats espectacularment. En aquest sentit, hi ha molt camí a córrer. Certament, també riscos ètics que s’hauran d’afrontar. Els “súper poders” que governen el món podran utilitzar aquestes amples possibilitats per condicionar la realitat a favor dels seus interessos. Però si som capaços de crear aliances de talents qualificats impregnats de valors humans, almenys, podrem crear nuclis d’influència amb capacitat crítica per poder denunciar-ho i defensar-nos millor dels efectes negatius.

El talent és el motor important que articula la nostra vida mental. El talent és energia i és la que facilita els processos d’aprenentatge que porten a l’acció, ja que el que compta no és només saber, sinó saber aplicar allò après per fer possible el desenvolupament global de la persona i gestionar bé la vida.

Si el talent és tan determinant, penso que és interessant saber quins condicionants positius el poden fer fort, salvant-lo de fets i situacions que li podrien restar energia i inclús inhibir la seva capacitat de funcionament.

Partiré de l’estructura de continguts que ens aporten Henry Wallon i el mateix Jean Piaget: dos grans experts en l’anàlisi de la intel·ligència. Ells han verificat que el talent no està format només per les capacitats cognitives, sinó que inclou també la dimensió emocional. I tenint en compte que som éssers amb necessitat d’interacció amb els altres, les emocions es concreten mitjançant comunicació compartida. Això el fa ric i li dona molta capacitat d’acció. Per alhora, el fa també més vulnerable.

La resiliència de l’alumnat becat per Agbar

L’experiència que motiva aquestes reflexions s’inicia en la recerca de candidatures per optar a les beques universitàries que atorga Aigües de Barcelona (Agbar) com a part del seu compromís social, protegint talents d’alt valor i que, per problemes econòmics, podrien quedar sense la riquesa que poden aportar si no estan degudament recolzats i encaminats.

La companya Aurora Gómez, tècnica qualificada de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) i cofundadora amb mi del projecte Aula Actual, és la responsable de connectar amb els instituts que proposen alumnat candidat per a ser becat. Aquest estudia i viu en barris complexos i forma part, majoritàriament, ja que així s’estableix en les bases de les mateixes beques, de famílies de cultures foranes que han viscut processos migratoris, amb índex d’atur molt alt, i que malauradament accedeixen a treballs poc qualificats i remunerats. En resum, alumnat que ha de viure i sobreviure amb tota aquesta problemàtica i les situacions que generen.

En el procés de selecció de les beques es varen poder identificar 18 alumnes de 10 instituts de les característiques descrites que han aconseguit puntuacions molt altes en la finalització del batxillerat i que opten per carreres de l’àmbit tecnològic i científic. És també l’objectiu de les Beques Joves Talents.

Retornant al valor del talent dels 18 nois i noies preseleccionats per les candidatures de ser becats i becades, hem fet una anàlisi dels perquès d’aquesta excel·lència acadèmica, malgrat les situacions d’alta vulnerabilitat econòmica que viuen a les seves llars, amb tot el que això pot comportar de tensions familiars. Situacions que poden ser magnificades des de la mirada adolescent, i de preocupació i impotència per compartir el patiment dels pares sense poder aportar solucions.

Durant les entrevistes per a seleccionar candidats i candidates, ens va impressionar especialment la seva alta qualitat intel·lectual i humana. Impactava el nivell de les seves argumentacions, l’energia mental es feia visible en uns ulls brillants que projectaven autoconfiança i molta il·lusió davant de l’horitzó de poder iniciar estudis universitaris d’especialitats tecnològiques i científiques. Malauradament, només l’alumnat que pugui ser becat farà realitat aquest horitzó.

La pegunta que ens fem és: d’on treuen aquests nois i noies la potència mental necessària perquè el seu talent superi tots els obstacles? Totes les dificultats, a vegades extremes, que podrien afeblir el seu rendiment mental?

La nostra hipòtesi és la següent: hi juga molt, en primer lloc, l’energia potent d’aquests talents tan qualificats fent possible aguantar l’estrès emocional de les problemàtiques en les quals estan immerses i immersos. En segon lloc, l’escalf afectiu i encoratjador d’uns pares que estimen, que ho donen tot i que els transmeten valors que en tot moment els i les encoratgen.

Finalment, creiem que hi contribueix la implicació professional i humana dels equips de professorat que s’han trobat en els centres de secundària, fent-los sentir capaços de superar obstacles, donant-los suport en hores baixes, valorant l’esforç i als resultats que aconsegueixen i fent-los sentir que “jo me’n puc sortir, malgrat les dificultats”.