Com influeix la comunicació en el lideratge i en l’èxit profesional? Com modelar-ho perquè tinguem aquest “vent a favor”. Amb aquest objectiu la Ranya, la Nilab, en Dani, la Rebeca, la Jane i en Jonathan, totes i tots #Joves Talents” becats i becades per Aigües de Barcelona i que actualment cursen entre 1r i 2on d’estudis universitaris, van participar a la nova mentoria d’Aula Actual capitenejada pel director del programa, Jordi Balcells.

Una vegada explicada la part teòrica de la comunicació i els factors que hi entren en joc i construeixen lideratges, l’alumnat va passar a la part pràctica sobre els estils de lideratges i la comunicació, dividint-se en dos grups: se’ls hi va donar un rol a cada grup, i van començar a debatre mentre se’ls gravava. Posteriorment amb en Jordi Blacells van analitzar conjuntament la gravació “posant atenció en la qualitat comunicativa de cada participant”.

Cal contextualitzar que aquesta sessió forma part dels “mentorings” anuals que des del projecte Aula Actual es dona tant a l’alumant becat com a les seves famílies perquè aquests i aquestes joves – un total de 25-, malgrat estar condicionats per a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, es vegin recolzats també psicològicament i puguin acabar els seus estudis universitaris amb bones condicions. Unes carreres universitàries científiques o tècniques per les quals han estat becats i becades per Aigües de Barcelona, amb el pagament de la matrícula  més 1.500 euros per a despeses vàries.