Cultura emprenedora a l’escola

Proposta de tallers sobre competències professionals, dins de l’horari lectiu, estructurats conjuntament amb els centres educatius i dirigits a alumnes d’ESO i de batxillerat.

L’any 2010 vam iniciar aquesta activitat educativa i a dates d’avui aquests tallers es basen en 4 unitats didàctiques, elaborades pel nostre equip d’experts i expertes per entrenar les competències professionals bàsiques i conscienciar als i a les estudiants en la mentalitat emprenedora. Una visió necessària per facilitar la seva adaptabilitat a processos en permanent canvi i transformació del món laboral.

Unitats didàctiques:

  1. Com desenvolupar l’esperit emprenedor. Descarregar
  2. Com orientar cap a una estratègia d’èxit personal. Descarregar
  3. Definició o entrenament de competències professionals. Descarregar
  4. Intel·ligències múltiples. Descarregar

Els materials i metodologies cobreixen un ampli ventall de temes que inclouen:

  • El desenvolupament d’habilitats personals com ara la comunicació, la negociació, el desenvolupament de l’autoestima i l’assertivitat.
  • Propostes d’acció personal i també col·lectiva i tendents a reforçar i sostenir les decisions personals.

Aquesta activitat es complementa amb la col·laboració pràctica del món del cooperativisme que posa els alumnes en situacions reals i els ajuda a estimular la seva creativitat operativa i a saber interrelacionar els coneixements adquirits.