Ahir 19 d’octubre la nova mentora de les Beques Joves Talents, Cristina Barriach va dirigir una sessió anb el grup de becariat veterans amb el primer objectiu de  recollir  les seves inquietuds i necessitats  tant en l’àmbit individual com grupal. Cadascú s’ha pogut expressar amb llibertat en un ambient distès i familiar, de seguit hem començat a fer pràctiques de comunicació amb una dinàmica vivencial  on el becariat  ha pogut experimentar diferents rols en situacions complexes com és el fet de negociar”. A partir d’aquesta dinàmica  han sorgit reflexions molt interessants tant de caràcter personal com social.  “L’energia del grup ha estat molt positiva i tothom s’ha implicat en l’activitat” ha conclòs Barriach molt satisfeta.

Aquestes Beques Joves Talents, cal recordar que les dóna Aigües de Barcelona però des del programa d’Aula Actual  de la CONFAVC es despleguen les mentories perquè aquests “joves talents” becats arriben a bon port i acabin les seves carreres professionals amb un acompanyament personalitzat tant ells i elles com llurs familiars.