El servei de reforç educatiu a alumnes amb dificultats d’aprenentatge dels instituts Joan Martorell d’Esplugues i Ferrer i Guàrdia de Sant Joan Despí, que duen a terme alumnes universitaris becats i becades amb la Beca Joves Talentspodria arribar a més joves si hi haguessin més becats, perquè el llistat d’alumnes amb dificultats és llarg.”

Amb aquest desig coincidien els instituts esmentats en la darrera reunió de coordinació celebrada ara fa uns dies amb el director d’Aula Actual, Jordi Balcells. A més, les coordinadores pedagògiques dels centres valoraven molt positivament el “reforç escolar”, que des del juny passat han fet els 9 universitaris/es als seus alumnes.

Els nou adolescents de 3er d’ESO reben assessorament, classes i reforç d’aquelles assignatures en què tenen més dificultats, ja sigui matemàtiques, física i química, castellà, català, anglès i biologia durant una hora a la setmana –a vegades més. L’acompanyament i suport educatiu i emocional es fa a través d’una plataforma educativa on line (Google Classroom) trucades de mòbil, videoconferències i mails entre alumnes i professors.

Durant tot el procés, els joves universitaris que fan les classes reben estan assessorats per coordinadors educatius dels centres, professors de les matèries i per Jordi Balcells, director d’Aula Actual i professor de pedagogia terapèutica.

A més, prèviament, els tutors i les tutores han rebut informes del professorat sobre les dificultats dels alumnes per tal de millorar el seu rendiment. A més, els i les “Joves Talents” donen suport emocional i animen els alumnes a seguir endavant amb els seus estudis tot i les dificultats que es puguin trobar per qualsevol problema d’aprenentatge.

Aula Actual està coordinant sumar més instituts a aquest programa, que podria començar les properes setmanes.