Com fer un projecte empresarial? Amb aquest repte el dia 29 de febrer es va realitzar una mentoria amb els estudiants de tercer i quart de carrera beneficiaris de la beca Joves Talent. La finalitat d’aquesta sessió era la realitzar una pràctica per elaborar un projecte empresarial per experimentar una metodologia compartida en una sessió de mentoria anterior:  fer una anàlisi de la informació, definir un objectiu que orienti l’estratègia a seguir i que ajudi a identificar i interpretar tant els problemes que s’han de superar, així com el recursos que s’han de tenir per arribar a l’èxit desitjat. La pràctica proposada en la mentoria els va permetre experimentar treballar en equip i complementar-se en coneixements, capacitats i, per tant, fer un aprenentatge comaprtint la riquesa dels altres becaris i becàries.