Entrenament Mental

Contribuïm a enriquir l’última etapa de la vida, aportant sentit i benestar a l’existència de la gent gran, un dels grans reptes de la nostra societat.

Per aconseguir aquest propòsit, cal tenir en compte, no només els aspectes biològics de l’envelliment, sinó també els factors socials i de l’entorn, així com els propis sentiments de benestar de les persones.

La nostra aportació en allò més important és, justament, dotar de vida a tots aquests anys conquerits, a través de proporcionar eines per tal que la gent gran pugui continuar desenvolupant la seva vida de forma autònoma.

Tallers d’Entrenament Mental, la cura de la memòria

Programació de tallers per al manteniment i potenciació de les capacitats cognitives i les relacions humanes, a fi de retardar tant com sigui possible les funcions neurofisiològiques implicades en la bona salut mental i emocional. Incluim:

    • L’activació de les capacitats cognitives (saber pensar i prendre decisions).
    • El llenguatge, per enfortir la capacitat de comunicació i de comprensió de la realitat que els hi afecta.
    • La psicomotricitat. La capacitat de mantenir un bon control neuromotriu
    • la creativitat plàstica que desenvolupa pensaments i habilitats noves.