Avui l’equip d’Aula Actual ha mantingut un intercanvi d’informació amb els caps d’estudis de tres instituts que són referents de qualitat educativa al Baix Llobregat: l’IES Joanot Martorell, l’IES Mª Aurèlia Capmany i l’IES Ferrer i Guàrdia.

La reunió tenia com objectiu valorar els resultats d’una experiència de suport educatiu per alumnes d’aquests instituts que estan cursant l’ESO a càrrec de becaris del programa Joves Talents d’Aigües de Barcelona, que fan aquesta activitat de manera voluntària, amb un alt nivell de qualitat intel·lectual i sensibilitat humana. Ho fan molt compromesos i contents de poder aportar ajuda a alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge d’algunes matèries.

Aquests becats i becades ajuden altres alumnes d’aquests centres de secundària amb l’objectiu que puguin superar problema concret  d’aprenentatge i alhora guanyar autoconfiança i anar millorant la seva trajectòria escolar. Val dir que els caps d’estudis dels diferents instituts i, de fet, tot l’equip de professorat, tenen una actitud altament cooperativa perquè la interacció entre ells i l’equip d’Aula Actual  de la CONFAVC que donant suport i orientació pedagògica als becats, tingui tota l’efectivitat necessària per l’èxit de l’experiència.

Cal destacar la motivació i d’interès dels nostre becariat  i també la disponibilitat cooperativa dels alumnes de la ESO seleccionats, molt implicats en aprofitar aquest recurs per millorar el seu rendiment en les matèries on tenen dificultats. En aquest sentit voldríem esmentar especialment la iniciativa de l’IES Joanot Martorell de mantenir un contacte directe entre el director del projecte d’Aula Actual, Jordi Balcells, i les alumnes beneficiàries d’aquest servei

El Reforç Acadèmic és un projecte d’Aula Actual de sensibilitat cap a ajudar a nois i noies en etapa de desenvolupament com a persones i com a estudiants per poder fer camí cap a un futur obert a possibilitats de millora i d’èxit.