Aula Infància i families

Agressivitat i violència a l’escola

En un món tan competitiu com l’actual, és fàcil que es generin processos de confrontació, enfrontaments i agressivitat. Aquests comportaments no exclouen cap àmbit de la societat.

L’agressivitat és un indicador de desbordament emocional, és a dir d’incapacitat d’afrontar de manera positiva les frustracions, els problemes i els reptes a què les persones estem sotmeses.

Els escenaris de conflicte que hem seleccionat a debat per a prevenció i gestió del conflicte són

L’agressivitat a la infància i a l’adolescència

Prevenció de la violència de gènere a l’adolescència

La violència masclista

La violència vers la gent gran

El ciberbullying

Qui hi col·labora?

Entitats i institucions que col·laboren en alguna de les activitats de les aules

Vols fer voluntariat?

Persones que aporten talent, coneixements i experiència en els projectes