Les Aules

Adults i creixement personal

L’agressivitat en la societat actual

En un món tant competitiu com l’actual, és fàcil que es generin processos de confrontació, enfrontaments i agressivitat. Aquests comportaments no exclouen cap àmbit de la societat.

L’agressivitat és un indicador de desbordament emocional, és a dir, d’incapacitat d’afrontar de manera positiva les frustracions, els problemes i els reptes a què les persones estem sotmeses.

Els escenaris de conflicte que hem seleccionat a debat per a prevenció i gestió del conflicte són

_
L’agressivitat a la infància i a l’adolescència

_
Prevenció de la violència de gènere a l’adolescència

_
La violència masclista

_
La violència vers la gent gran

_
El ciberbullyng

Enllaços:

• L’agressivitat a la infància i l’adolescència: Enllaç.
• Violència masclista: Enllaç.
• Violència en la gent gran: Enllaç.

Qui hi col·labora?

Entitats i institucions que col·laboren en alguna de les activitats de les aules

Vols fer voluntariat?

Persones que aporten talent, coneixements i experiència en els projectes