Les Aules

Gent gran

Entrenament mental

Donar vida als anys.
  • Introducció al tallers d’entrenament mental, acompanyats de conferències entorn les últimes recerques sobre l’envelliment, fent aportacions que ajudin a fer front als processos de pèrdues progressives, centrant l’interès en desenvolupar comportaments per viure amb plenitud aquesta etapa de la vida.
  •  Tallers d’entrenament mental.

Programació de tallers pel manteniment i potenciació de les capacitats cognitives i les relacions humanes, amb l’objecte de retardar tant com sigui possible les funcions neurofisiològiques implicades en la bona salut mental i emocional.

Contingut de les sessions:

_
Exercicis de raonament lògic i càlcul mental

_
Exercicis de memòria

_
Exercicis de control neuromuscular del moviment fi manual

_
Composició creativa plàstica

_
Exercicis de llenguatge

Qui hi col·labora?

Entitats i institucions que col·laboren en alguna de les activitats de les aules

Vols fer voluntariat?

Persones que aporten talent, coneixements i experiència en els projectes