Les Aules

Gent gran

Intercanvi generacional

Es tracta d’un projecte en el qual joves estudiants imparteixen coneixements digitals bàsics a persones majors del seu entorn, que per diversos motius no han tingut la possibilitat d’apropar-se a les noves tecnologies. Al mateix temps que aquesta gent gran comparteixen les seves històries de vida d’una època en què els joves mostren desconeixement.

Aquest encontre acaba sent una doble experiència en el fet que tant els joves com les persones majors són els protagonistes.
És un suport real i útil, que cobreix la necessitat d’implicació d’aquests dos col·lectius en l’àmbit comunitari i social d’un barri.

Qui hi col·labora?

Entitats i institucions que col·laboren en alguna de les activitats de les aules

Vols fer voluntariat?

Persones que aporten talent, coneixements i experiència en els projectes