Les Aules

Infància, adolescència i famílies

Reforç educatiu

Combatre el fracàs escolar i l’abandonament escolar prematur són les prioritats d’aquest projecte. 

Aquest projecte consisteix en la participació voluntària de joves tutors/es universitaris que reben formació extra – per part nostra-, per atendre i acompanyar a grups petits de suport a estudiants amb dificultats d’aprenentatge, atenció i concentració.

L’objectiu principal que buscaran els joves tutors/tutores serà potenciar les habilitats dels alumnes i facilitar estratègies per a millorar el seu rendiment escolar a través de:

La millora de l’autoestima i la seguretat personal, i la motivació.

Entrenament i millora de les capacitats d’atenció i concentració, memòria, raonament lògic…

Reforç de les competències bàsiques. Millora de les tècniques i hàbits d’estudi.

La col·laboració dels centres educatius és essencial alhora d’oferir un espai obert per aquests nois i noies que necessiten un suport per no rendir-se. És fonamental també la participació de les universitats ja que aquestes valoren i reconeixen amb crèdits el treball voluntari dels joves tutors/tutores amb crèdits de lliure elecció.

Qui hi col·labora?

Entitats i institucions que col·laboren en alguna de les activitats de les aules

Vols fer voluntariat?

Persones que aporten talent, coneixements i experiència en els projectes