Les Aules

Joves talents

Mentoria

Proporcionem recursos, educació i oportunitats d’accés a la universitat a estudiants amb bons resultats acadèmics però en situació vulnerable, per al creixement professional, l’autonomia i la participació comunitària.

Els nostres esforços es centren en quatre àrees clau on creiem que podem oferir major impacte.

Mentoria durant tota la carrera. A través de les beques DISS estudiants amb bons resultats acadèmics però provinents de famílies vulnerables ( baixos ingressos, orígens culturals forans, etc.) , tenen l’oportunitat d’accedir a la universitat. 

El nostre objectiu és que aquest alumnat “vulnerable” no abandoni la carrera iniciada, pel que fem un seguiment personalitzat, a través d’una mentoria  del grup de becats i becades, per poder compensar les dificultats socials derivades d’un conjunt de situacions.

El treball de mentoria es basa en l’estructura de continguts que a continuació esmentem:

1. Ensenyar-los com optimitzar el seu talent.

2. Fer un seguiment de la seva evolució respecte a les diferents assignatures del curs que segueixen. Assessorar-los en com afrontar les assignatures que els són més difícils.

3. Aportar-los una visió pragmàtica de la carrera vista com un recurs essencial per posicionar-se en el món del treball. 

4. Ajudar-los a fer créixer la seva autoestima per a conscienciar-se de les seves potencialitats. 

5. Estimular, a partir d’aquest context el desenvolupament dels seus actius mentals i emocionals.

6. Propiciar l’aprenentatge cooperatiu

Suport als familiars dels becats. Sessions d’orientació perquè les famílies puguin intercanviar preocupacions, aprendre de les aportacions dels altres, valorar l’esforç dels i les estudiants i alguna disciplina que ajudarà en la seva tasca d’educar i donar suport en els objectius que es plantegen els seus fills i filles universitaris/universitàries.

Col·laboració amb la tutoria de la universitat. Els tutors i tutores de les universitats en què cursen els i les becades, en coordinació amb els professionals de l’Aula Actual, fem un seguiment de les possibles dificultats acadèmiques per a superar-les.

Reentrenament competències professionals bàsiques. Incloem en el treball de mentoring l’entrenament  i experimentació de les competències professionals bàsiques com la capacitat emprenedora per la creació de projectes, la comunicació, el treball cooperatiu en equip, l’autoaprenentatge, la imitació creativa,  i el fet de supervisar i liderar un grup de professionals.

Qui hi col·labora?

Entitats i institucions que col·laboren en alguna de les activitats de les aules

Vols fer voluntariat?

Persones que aporten talent, coneixements i experiència en els projectes