Les Aules

Gent gran

Conjunt d’activitats per ajudar a la gent gran a mantenir la seva autonomia i la seva activitat mental de cara a gestionar amb eficiència la seva realitat social i aplaçar els processos d’envelliment.

Entrenament mental

Intercanvi generacional

Barris plens de memòria

Qui hi col·labora?

Entitats i institucions que col·laboren en alguna de les activitats de les aules

Vols fer voluntariat?

Persones que aporten talent, coneixements i experiència en els projectes