Qui som

Història

La necessitat d’aprofundir en les necessitats socials, educatives i econòmiques dels barris, promovent actuacions de caire preventiu, van ser el motiu clau pel qual l’any 2007 es va impulsar l’Aula Actual amb la missió de contribuir al creixement integral de les persones amb situació vulnerable i construir comunitat.

Amb aquest objectiu les associacions veïnals, en un primer lloc, vam idear un projecte per l’activació de la gent gran consistent en l’entrenament mental i potenciació de les relacions, per relentir situacions delicades derivades de la vellesa i la soledat.

L’impacte positiu d’aquesta actuació sobre les persones usuàries ens van animar a posar la mirada a les necessitats d’altres col·lectius fràgils com són el dels infants i els adolescents. Amb aquesta mirada integral i actuant des dels primers anys de vida, pensem que si assegurem l’èxit de bones condicions en etapes prematures podem ajudar a impulsar comunitats senceres cap endavant, també.

Des de llavors, el compromís ha anat evolucionat fins arribar a tot un ventall de persones i grups, entitats, institucions i agents actius dels barris que ens permet aprofundir la nostra experiència, millorar i crear noves oportunitats filant xarxes de col·laboració.

Amb aquesta col·laboració disposem de recursos que fan possible que els col·lectius en risc d’exclusió, millorin aspectes relacionats amb l’autonomia personal, la salut, la formació i la cultura, donant-se el cas seguidament de la inclusió en la vida social i participar al seu entorn.

2007

1. Impuls dels Tallers d’Entrenament Mental als barris per activació de la gent gran.

2. Cicles de xerrades de prevenció de la salut i qualitat de vida a càrrec de professionals de la salut.

2008

1. Atenció a la família. Tota una sèrie d’iniciatives orientades a enfortir el desenvolupament pels seus fills.

2. Tallers a l’escola de promoció de l’emprenedoria a alumnes d’ESO i batxillerat.

2009

1. Publicació del llibre “Els fills, com estimular el seu potencial d’èxit”, escrit per Jordi Balcells, director del programa.

j

2010

1. Formació en competències professionals dirigits a alumnes que han abandonat prematurament els estudis sense concloure l’etapa obligatòria.

v

2011

1. Cicle de conferències entorn l’agressivitat i violència a la societat actual.

2012

1. Violència masclista. Aprofundim en el significat i abast del greu problema de violència masclista, les seves diferents variants, com repercuteix en els nens.

2013

1. Barris plens d’història: Cicle de conferències sobre la immigració actual i pretèrita basada en les persones que hagueren de desarrelar-se del seu àmbit familiar.

2014

1. Col·laboració amb les AMPES a través de sessions informatives i de suport a iniciatives de caràcter educatiu e innovadores.

/

2015

1. Trobada promoció de l’associacionisme amb especial èmfasi dels col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat.

2016

1. Promoció de l’emprenedoria a l’escola: La cooperativa. Incorporem als tallers d’emprenedoria a l’escola la visió d’una altra forma de treballar i desenvolupar un paper en la societat i en l’entorn com és una cooperativa.

w

2017

1. Beques universitàries “Joves Talents”. Inici de la col·laboració amb un programa de beques universitàries de la Fundació Agbar per a proporcionar a joves amb excel·lència acadèmica però vulnerables socialment, l’accés a la universitat.

2.  Formació socio-laboral. Curs de tècniques de vendes per al desenvolupament professional.

3. Realització del documental “Barris Plens d’Història” acompanyat d’un cicle de conferències sobre les condicions durant el postfranquisme, fent paral·lelismes amb situacions actuals com la necessitat de la immigració.

1

2018

1. Incorporació de l’activitat de Mentoring als i a les alumnes universitaris beneficiaris de les Beques Joves Talents.

2019

1. Reforç Educatiu a alumnes de la primària i l’ESO amb la finalitat de disminuir l’abandó escolar de l’alumnat, que comptem amb les tutories d’exalumnes del mateix centre educatiu.

2. Beques Joves Talents i familiars: Incorporen el treball amb la família a través de mentories als familiars dels becats i becades.

2020

1.  Pràctiques intergenercionals entre joves i gent gran a partir d’intercanvi de coneixements. Els i les joves els ensenyen a aprendre a utilitzar noves tecnologies.

2023

1.  Les becades de #JovesTalents comencen a fer xerrades als instituts per empoderar a altres noies a estudiar carreres universitàries de ciències i tecnologies.

Qui hi col·labora?

Entitats i institucions que col·laboren en alguna de les activitats de les aules

Vols fer voluntariat?

Persones que aporten talent, coneixements i experiència en els projectes