Les Aules

Infància, adolescència
i famílies

Incidim principalment en tres àmbits per potenciar el benestar d’infants i adolescents vulnerables:
el seu projecte educatiu, l’oci i l’orientació professional, amb l’objectiu de que puguin afrontar amb autonomia els reptes que planteja la realitat.

Desenvolupament
dels fills

Reforç educatiu

Col·laboració amb les AMPES

Cultura emprenedora a l’escola

Qui hi col·labora?

Entitats i institucions que col·laboren en alguna de les activitats de les aules

Vols fer voluntariat?

Persones que aporten talent, coneixements i experiència en els projectes