Joves Talents

En els darrers anys s’observa una problemàtica fonamentada en dues evidències que afecta als alumnes de batxillerat:

  • Dificultat d’accés a la universitat
  • Dificultats de permanència a la universitat

Aquest projecte consisteix en la realització de Mentoring a joves amb dificultats socioeconòmiques, becats o becades per la Fundació Agbar per poder accedir a la universitat.

Accions:

  • Mentoria dels i les alumnes becades.
  • Curs de formació en emprenedoria.
  • Formació en voluntariat educatiu.
  • Suport familiar dels i les alumnes s becades universitaris

L’objectiu principal és el fet de promoure l’ascensor social a través de l’educació, ajudant als joves d’instituts de zones complexes a accedir a la formació universitària.

Aquestes beques universitàries incorporen el seguiment tutorial i el treball amb els familiars. No es tracta únicament de propiciar les condicions econòmiques sinó que, tenint en compte les necessitats del col·lectiu diana d’aquest projecte, s’ofereix un acompanyament al grup i individualitzat al llarg del procés educatiu per poder compensar les dificultats socials derivades d’un conjunt de situacions. (Tríptic pdf)