Barcelona, 13 de desembre del 2022.-​ Com els i les joves becàries han de potenciar la seva capacitat emprenedora per afronatr el seu futur professional? Amb aquest repte els i les 11 becades de Joves Talent  – que dóna la companyia Aigües de Barcelona i que gestiona Aula Actual-  que estan cursant segona, tercer i quart curs de la carrera escollida, afrontaven la darrera mentoria de l’any. “El jovent, davant del futur mercat laboral, haurà de saber vendre el seu currículum, habilitats i experiències laborals: haurà de ser els seu propi empreri i empresària”, explica el director del projecte Jordi Balcells, i argumenta que per aquestes raons la darrera mentoria va proposar com exercici per l’any que els i le sparticipants es facin la pàgina web del seu propi perfil professional.

Cal recordar que cada any els i les beneficiàries de les beques Joves Talent reben un mínim de tres mentories d’Aula Actual com a seguiment dels seus processos personals i acadèmics, sumades a les mentories especials en casos de reforços acadèmics i psicològics si alguna persona becada  ho requereix, a més de les dues mentories més familiars per a treballar també amb les famílies sobre la importància d’acompanyar els seus fills i filles en la vida universitària, malgrat els entrebancs a vegades econòmics i culturals.