Article publicat a Social.cat ( 12 de maig)

Aquesta vegada us convido que fem junts i juntes unes reflexions sobre la rellevància de l’autoestima, que és una aliada necessària per construir un projecte personal generador de benestar i de tots els moments de felicitat i de gaudiment possibles mentre fem el camí que la realitat que vivim ens permet.

Quin és l’objectiu principal que pretenem assolir tots en aquest món? Segur que coincidirem que és viure amb la màxima qualitat de vida possible. Però la cursa és llarga i està sotmesa a multitud d’influències bones i negatives. Unes ens fan sentir persones fortes, confiades, contentes, capaces de superació dels obstacles i reptes. Però altres ens desborden, ens generen ansietat, preocupació, impotència, cansament mental i emocional.

També avancem cap a un nou horitzó futur d’incerteses, de reestructuració dels referents actuals que ens ajudaven a afrontar les coses en positiu. Necessitarem cuidar molt la qualitat del nostre estat mental i la creació de factors de valor personal que ens facin sentir que podem, que com persones capacitades i que ens en sabrem sortir. El gran recurs que fa possible aquesta posició és l’autoestima.

I què és l’autoestima? És l’autoconcepte, la percepció de valor de què potencialment podem ser. Pot tenir un baix nivell, llavors més aviat genera feblesa i poca capacitat de reacció davant dels problemes. Però si la construïm omplint-la de valor i de continguts positius, des de la convicció ferma que som persones preparades per a fer front a la problemàtica que la vida ens posa davant, podrem gestionar amb encert el que la complexitat de la vida ens vagi posant davant.

Sortosament, la creació de l’autoestima és permanent i dinàmica. Podem gaudir dels seus beneficis de manera immediata, però, alhora, el seu impacte pot quedar condicionat en bé o en mal per l’arxiu mental que ens ha quedat de la seva influència durant el temps que hem viscut.

La primera etapa vital: decisiva per l’autoestima

Cal tenir clar que no naixem amb un concepte definit de qui som. Aquest es va desenvolupant al llarg de la vida. Es comença a construir des dels primers anys. Si aquesta primera fase té esquerdes en l’amor viscut amb poc escalf afectiu, queda compromès seriosament la construcció de les altres fases. Quin és el sentiment d’autoestima que ens ha quedat de la nostra infantesa: vam ser infants acceptats?Vam rebre un suport valoritzant regat amb amor autèntic?

L’educació és un altre dels punts forts en la construcció de l’autoestima. Si el model que ens ha tocat assumir és crear subjectes passius i subordinats a principis dogmatitzats, que situa en segon pla la construcció de les bases del pensament crític i analític i que deixa a l’atzar la problemàtica relacional dels alumnats quan construeixen la seva socialització i la vida de relació amb els altres, aquest sistema esdevé regressiu i mata la iniciativa i la capacitat mental autònoma. Aquest era el model educatiu de la dictadura, prolongat bastant de temps. Molts ens en vam ser víctimes. Sortosament, les noves generacions són beneficiàries d’una altra dimensió de l’educació.

Ara situem-nos ja al nostre present. Venim d’un llarg recorregut i seguim obrint-nos pas cap a noves realitats. Segons com, seguim construint l’autoestima en les noves actuacions que farem, podrem enriquir-la o afeblir-la. Com ja he indicat, la seva configuració és dinàmica i va rebent influències amb les nostres actuacions. Mirem de crear experiències positives i podrà seguir enfortint el nostre potencial per crear un context de vida ric de benestar i amb capacitat d’influència en el nostre entorn pròxim.

Suggeriments per a potenciar l’autoestima

Permeteu-me alguns suggeriments que poden ajudar a potenciar aquesta autoestima i convertir-la en una bona aliada.
Siguem persones pràctiques: tot allò del passat que ens genera foscor i mals records comencem-ho a treure del nostre pensament: ja són passat. En canvi, retinguem aquelles experiències de coses ben fetes que vam saber desenvolupar amb esforç i intel·ligència. Aquest segueix sent un actiu que perdura.

Enemics de l’autoestima són l’excés de tensió i l’estrès descontrolat: bloquegen la capacitat de pensar. Hem d’administrar bé la nostra energia mental. Fem només el què puguem fer bé. Tinguem en compte que la percepció cognitiva i sobretot emocional d’un fet o situació, condiciona les nostres respostes conductuals i les nostres decisions.

Activem una qualitat que enforteix molt l’autoestima: es tracta de l’amor. Estimem i serem éssers estimats: valorem les coses que fan els altres companys i companyes i serem també éssers valorats. La vida la compartim i la vivim en una dinàmica social que té tocs imprevisibles: pot ser que haguem d’afrontar problemes inesperats que poden condicionar negativament el nostre pla de vida i fer-nos feixuc tirar endavant. Una manera molt útil d’afrontar les diverses situacions adverses és actuant amb creativitat i empenta emprenedora i amb la convicció ferma que serem capaços i capaces de sortir-nos-en. Es tracta de ser positius i estimar-nos. Aquesta força mental ens la dona una autoestima consistent i sana.

Finalment, hem de prendre consciència que arribarà una edat en la qual les pèrdues ens aniran visitant. És quan més necessària serà haver consolidat un sentiment fort d’autoestima i autoacceptació. Crearem una autoestima consistent i prolongada en el temps si aprenem a fer créixer els nostres factors de qualitat, si sabem gaudir dels bons recursos que les nostres iniciatives ens saben proveir. També assumint els nostres límits i els nostres errors amb serenitat i com un dels preus de poder viure.