Materials

Aquí pots consultar els documents i vídeos que elabora Aula Actual per conèixer
millor aquells aspectes de més interès als nostres seguidors/es.

Informes, entrevistes, conclusions de jornades, cursos, etc., des de la perspectiva
dels temes que estem abordant, bé signats per Aula o de manera conjunta amb
altres organitzacions. Podeu utilitzar aquests materials sota la llicència de Creative Commons 3.0