“La formació del pensament perquè tingui plena efectivitat necessita de la contribució de les emocions, i aquestes només poden desenvolupar-se en interacció amb altres persones.”Amb aquestes paraules d’Henry Wallon, científic francès, investigador de la intel·ligència humana, el director del projecte Aula Actual, Jordi Balcells, començava la tarda d’ahir, 5 d’abril, la sessió de mentoria dedicada a la comunicació emocional  a la darrera fornada de les 4 becades i el becat “Joves Talents”; l’Alina, en Daniel, la Dina, la Sihame i la Rebeca.

I és que com va destacar el director del programa en l’explicació “L’èxit professional exigeix de manera destacada l’habilitat en saber-nos comunicar, saber escoltar analíticament, saber trobar la manera de complementar-nos en un debat”.

Aquesta sessió forma part dels cinc “mentorings” anuals que des del projecte Aula Actual es dona tant a l’alumant becat com a les seves famílies perquè aquests i aquestes joves – un total de 25-, malgrat estar condicionats per a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, es vegin recolzats també psicològicament i puguin acabar els seus estudis universitaris amb bones condicions. Unes carreres universitàries científiques o tècniques per les quals han estat becats i becades per Agbar, amb el pagament de la matrícula  més 1.500 euros per a despeses vàries.