Jordi Balcells Gener, fins ara Director d’Aula Actual de la CONFAVC

Estem en l’era digital i s’ha iniciats ja una evolució cap el desenvolupament de la Intel·ligència Artificial (IA) considerada com un gran recurs que ens aportarà canvis profunds en les actuals estructures econòmiques i socials Segurament impactarà especialment en els processos d’informació i presa de decisions. També serà un objectiu l’àmbit de la salut. Les noves potents tecnologies que la definiran, afectaran al món professional: s’eliminaran molts llocs de treball mentre que d’altres es redefiniran i se’n crearan de nous d’especialització bàsicament tecnològica i científica.

En l’àmbit de la formació caldrà sobrepassar la capacitació essencialment centrada en els coneixements i obrir -se a un nou model més ampli que inclogui habilitats idònies que s’ajustin correctament als nous escenaris de futur impulsats per la IA.

També caldrà estar atents a com va evolucionant aquest nou gran recurs i quins continguts li donarà valor social . Hi ha molt experts que adverteixen sobre els riscos preocupants si hi ha usos indeguts de les seves importants aportacions. I de fet la UE ja s’ha pronunciat advertint sobre el control que caldrà establir de la IA.Davant de tot això, d’aquesta invasió tecnològica d’alt voltatge, he cregut que era oportú posar també en valor la força i el poder de la intel·ligència humana. Ella ha de ser la gran gestora per combatre abusos negatius de la I.A.

Tenint en compte la reflexió que abans he fet sobre la nova capacitació dels professionals que hauran de gestionar aquest futur, m’ha semblat que podia ser il·lustratiu conèixer una experiència de mentoria potenciadora del rendiment mental i emocional, aplicada a joves universitaris becats i becades per Aigües de Barcelona dins del seu Programa “Joves Talents” i en el que hi col·labora el projecte Aula Actual de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC).Es tracta de nois i noies amb un alt nivell de capacitats intel·lectuals però que per limitacions de recursos econòmics, tindrien dificultats en arribar a aquest nivell de formació.

La companyia Aigües de Barcelona (Agbar) des del Programa “Joves Talents”  cobreix totes les despeses de la carrera universitària al becariat. D’aquesta manera creen valor econòmic i també social perquè apart del bon talent, són rics en sensibilitat humana gràcies al tipus d’ educació que els han inculcat els seus pares, impulsada amb molt amor. Nosaltres també els hi hem estimulat des de les mentories.

Jo he tingut el privilegi de concretar i conduir des de l’inici d’aquest programa els continguts i l’aplicació d’aquesta mentoria al llarg d’aquests set anys. Una trajectòria molt ben implantada i orientada pel qui llavors era Director General de la Fundació Agbar, Sr Eduard Pallejà, molt implicat, com persona, en la defensa dels valors socials . Es tracta d’ajudar a aquests “ joves talents” a treure partit de tot el seu potencial intel·lectual i humà.

Les mentories d’Aula Actual: un puntal pels “joves talents” becats

De fet no oblidaré mai la riquesa de recursos mentals i emocionals que posen de manifest aquests “joves talents”: la seva sensibilitat i la implicació en donar suport setmanal, com a voluntaris i voluntàries, a alumnes de la ESO amb dificultats d’aprenentatge, de diversos instituts. Mai cap d’elles i elles ha posar excuses per evadir-se’n. Hi ho fan amb eficàcia.

Actualment el Programa “Joves Talents” està sent molt eficaçment gestionat per la Sra. Mònica Rubio, acompanyada por l’Oriol. Ella és la responsable dels Projectes d’Acció Social d’Aigües de Barcelona i sap combinar de manera intel·ligent rigor, exigència i a l’hora comprensió de dificultats puntuals del becariat.
Per diferent raons de pes, he de deixar la meva responsabilitats com màxim responsable d’aquesta mentoria: una altra bona especialista se’n farà càrrec. Per això m’ha semblat útil donar a conèixer els materials que hem desenvolupats que se sumen als coneixements aportats per la universitat. Penso què tot junt constitueix un model de formació integral que necessitaran els futurs professionals: les universitats ho haurien d’assumir. No és fàcil però es ja necessari .Transmetre només coneixements serà del tot insuficient

La dimensió de la mentoria que hem fet al llarg d’aquests anys comença per entrenar-los en l’optimització del seu potencial d’aprenentatge i d’auto aprendre amb autonomia; en donar orientació i ajuda en situacions concretes de necessitats de reforç; en potenciar el sentiment d’autoestima i donar-los idees que els ajudin a superar moments d’excés de tensió, d’algun resultat poc satisfactori generador d’ansietat i d’inseguretat.
Al mateix temps, i això és important, hem cuidat que entrenessin les habilitats professionals nuclears per una aplicació consistent dels coneixements adquirits en la carrera. Em refereixo a la capacitat emprenedora, la comunicació persuasiva i la defensa del valor curricular personal, el treball en equip, la creativitat aplicada a la solució de problemes i reptes i incentivar experiències de valors humans. Hem completat els continguts teòrics amb aplicacions pràctiques amb un alt nivell d’excussió.

Un gran equip al darrera: “hem fet bona pinya”

Permeteu-me senyalar per una informació més complerta: els resultats que aportem des d’Aula Actual són conseqüència de l’eficaç treball d’un excel·lent equip. Començaré fent un reconeixement a l’Aurora Gómez, tècnica qualificada de la CONFAVC , de gran capacitar i sensibilitat humana, que era la que fins fa un any, coordinava amb molt tacte les activitats d’Aula Actual. Una d’elles, important, era els contactes amb els instituts de zones diverses i la comunicació amb els equip docents d’aquests centres. Les possibilitats d’alumnes de batxillerat molt qualificats i amb recursos econòmics limitats, es poguessin beneficiaris d’una beca del Programa “Joves Talents . Ara la substitueix, molt adequadament en Quim Arrufat.

També considero important el recolzament informatiu de l’experta periodista i rica de valors, la Neus Ràfols, de la CONFAVC , que ha anat donant a a conèixer els continguts del procés. No puc oblidar a la meva eficients col·laboradora d’anys, Neus Carbonell i tampoc de la ajuda qualificada de la Omaima Seddik, l’Ainhoa Lorente i la Cristina González. Entre totes i tots, hem sabut fer una aliança de complementació de talents molt rica de continguts. La permanent transformació i innovació que experimentarà la nova societat, exigirà practicar sovint aliances de talents d’aquest tipus.

Permeteu-me dir que jo he també he après molt dels becats i becades: de la seva sensibilitats comunicativa, de la seva capacitat de superar dificultats, de no rendir-se mai De ser persones agraïdes. Hem fet bona pinya. Sé que triomfaran, i jo me n’alegraré molt.