Dia/Hora
Dia- 29 de març
18 PM

Lloc: On-line. Grup  IES Maria Aurèlia Campany, Cornellà.