Equip

Hem anat forjant un concepte de fer per i amb les persones dels nostres barris.
L’èxit del nostre projecte es fonamenta en part en el nombre i qualitat de l’equip de cooperadors voluntaris que aporten el seu talent, els seus coneixements i la seva experiència en les diverses tasques i programes que ens proposem.

Des de la direcció de l’Aula Actual aportem metodologies per l’adequat desenvolupament dels temes, assessorament psicopedagògic, coordinació, i valoració de l'impacte que cada iniciativa posa de manifest.

El nucli del nostre treball el constitueix el coneixement i el compartir. És fonamental la dimensió de proximitat. Ens caracteritzen la complicitat i la confiança.

Direcció:


President de la CONFAVC:

Jordi Giró

Director de l’Aula Actual:

Jordi Balcells

Estructura de gestió:


Gerent:

Alba Gómez

Coordinació i gestió de projectes:

Aurora Gómez

 


Coordinadora dels Tallers d'Entrenament Cognitiu per la gent gran:

Bárbara Isla

Suport a la gestió dels projectes:

Neus Carbonell

Voluntariat àmbit activació gen gran:

Monitores dels tallers “Entrenament Cognitiu” per la gent gran a:

AV Les Planes, Sant Joan Despí:

Pepi Hidalgo

Coordinadora de Pensionistes i Jubilats, Barcelona:

Dolors Cruz

AV Antic Poble de Sant Pere, Terrassa:

Betty Ortega

Voluntariat àmbit educatiu:

Monitors dels tallers d'activació de l'aprenentatge “Comprensió lectora i d'escriptura”:

AV El Pi, Sant Joan Despí:

José Manuel Molina i José Luis García