Reforç Educatiu

És un projecte d’acompanyament a alumnes amb dificultats d’aprenentatge, d’atenció i concentració, o bé, necessitats educatives específiques derivades de situacions socials de marginació, de privació sociocultural, etc.

Consisteix en una experiència als instituts per a facilitar estratègies als menors per a millorar el seu rendiment escolar i continuar el seu itinerari educatiu

L’objectiu principal és el de potenciar les habilitats dels alumnes i facilitar estratègies per a millorar el seu rendiment escolar a través de:

  • La millora de l’autoestima i augment de la motivació.
  • Entrenament i millora de les capacitats d’atenció i concentració, memòria, raonament lògic…
  • Reforç de les competències bàsiques, millora de les tècniques i hàbits d’estudi.
  • Potenciar l’educació en valors, que permeten als menors desenvolupar-se com a adults integrats.