Memoria de actividades 2017

Un any més, Aula Actual es fa  present en els àmbits geogràfics en els quals opera amb la seva diversitat d’activitats en els camps de la informació-formació.

Any rere any, eixamplem la quantitats de col·lectius que són objecte de les diferents iniciatives que desenvolupem gràcies al creixent nombre de voluntaris/es qualificats que es van integrant al nostre projecte. Els hem d’agrair la seva aportació de coneixements, experiència i valors. Ells/es són el nostre principal actiu operatiu. El reconeixement que reben dels participants en els nostres programes posa de manifest la riquesa del treball que fan.

També hem d’agrair el suport econòmic que fa possible el finançament dels diferents recursos que són necessaris per fer viable Aula Actual. En un món de gran complexitat, de grans reptes, de canvis sorprenents i  ràpids, la possibilitat de posar a l’abast de col·lectius vulnerables, estímuls d’aprenentatge que els mantinguin mentalment actius i allarguen la qualitat de vida i els seus processos d’envelliment positiu.

També, des d’Aula Actual donem suport a grups d’adolescents i joves en fase de creixement i d’inserció en el món del treball, aportant temàtiques que complementen i reforcen els continguts de les assignatures. Es tracta d’unitats didàctiques que pretenen conscienciar i entrenar a aquests col·lectius en les competències professionals bàsiques i  en la mentalitat emprenedora necessària per la seva adaptabilitat a processos de permanent canvi i de transformació del món del treball.

La nostra aportació es va remodelant constantment, d’acord amb la pròpia experiència i en funció de les  últimes recerques en el camp de  la salut mental. També dels nous horitzons que marquen els processos d’aprenentatge que  han de fer viable una bona inserció laboral dels adolescents i joves.

Tanmateix volem destacar, el lideratge positiu de les Associacions  Veïnals que han assumit el projecte d’Aula Actual. També els Casals de la gent gran que ens han demanat suport per poder atendre la demanda dels seus afiliats en les nostres especialitats de servei.

No  podem obviar el nostre reconeixement als Instituts amb els que fa anys mantenim un vincle de cooperació avaluat positivament per ambdues parts i també amb una bona valoració per part dels alumnes que hi participen.

Una iniciativa d’especial riquesa de continguts, és l’acord entre la Fundació Agbar i la Confavc – Aula Actual, orientat a donar suport a  l’aprenentatge universitari de vuit becaris. Són nois i noies amb rendiments  destacats en els seus estudis i amb escassos recursos econòmics per a  poder fer front a les despeses universitàries. Haurien quedat mermats de poder capitalitzar les seves capacitats sense aquesta iniciativa de la Fundació.

En aquest sentit, ens plau fer un reconeixement a l’actitud de rellevància social de Agbar, d’apostar per al talent amb risc involutiu per carències materials. És una contribució destacada en la generació de valor econòmic i humà.

Una iniciativa especialment rellevant d’aquest any 2017, és la recollida d’informació i vivències personals per part de molts participants en els tallers de la tercera edat, que foren testimonis del dramatisme de la guerra civil i de  la  postguerra. Ens va semblar que  formava part  d’una etapa de la nostra història, escrita pels guanyadors i que  per tant, quedaven excloses moltes experiències viscudes, que inhibiren la seva capacitat de creixement de moltes persones i que marcaren uns hàbits socials i polítics a tots els nivells d’aquella època i que, dissortadament, encara tenen projeccions negatives en les realitats actuals.

Es tracta de l’àudio visualBarris Plens de Memòria

De cara al 2018, seguim evolucionant amb més grups i amb nous continguts. Un d’ells és una experiència inter generacional entre un grup d’un taller d’activació  mental i alumnes de l’Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa, consistent en una  experimentació virtual relacionada amb algunes de les activitats del taller. És un apropament vivencial per part de la gent gran que hi participaran, de les noves configuracions  tecnològiques. Els ajudarà a visualitzar i a prendre consciència de la transformació social que s’està produint de la mà de  les noves tecnologies.

Celebraríem que experiències com les que presentem, fossin replicades en altres àmbits per anar diversificant i eixamplant ingredients de valor als diversos col·lectius que integren la vida social, cultural i  econòmica del nostre país.

Volveremos con buenas noticias

Se acaban las vacaciones de Julio y comienzan para otros/as las de Agosto.

Nosotros para Septiembre volveremos con nuevos proyectos que nos llenan de alegría para seguir creciendo.

Tendrás actividades para participar, te asesoramos y además ponemos a tu disposición:

  • – Talleres de soporte escolar
  • – Formación sobre competencias profesionales y cultura emprendedora.
  • – Soporte para la ocupabilidad: Curso “Desarrollo de las nuevas competencias para la venta”.
  • – Talleres para la activación de las personas mayores.
  • – Conferencias sobre salud y calidad de vida

 

Mantendremos lo iniciado pero mejorado.

Entre tanto podrás ver en la web aula-actual.cat, desde cualquier lugar, todos los planes que tenemos.

Puedes volver a ver  los vídeos de las ponencias y actividades del Aula, cuando quieras y como quieras.

Te ofrecemos  manuales y documentos que puedes hacer servir para tus proyectos.

Volveremos con todo listo¡

Reptes i oportunitats. Resum d’activitats

Avui  afegim dos documents amb els continguts i les dades més rellevants de l’activitat desenvolupada des de l’Aula Actual i, també, els projectes que ens ajudan a pensar en com millorar les condicions de vida de més persones.

Les activitats que aquí describim son el resultat d’un procés de treball i aprenentatge, de diàleg i de compromís de profesionals, voluntaris, entitats i institucions, que prenen sentit en relació als nous reptes socials d’aquesta época.

Desitgem que la lectura d’aquestes pàgines doni una petita visió del que fem i desperti l’interés de nous barris i entitats a sumar-se a nosaltres.