Volveremos con buenas noticias

Se acaban las vacaciones de Julio y comienzan para otros/as las de Agosto.

Nosotros para Septiembre volveremos con nuevos proyectos que nos llenan de alegría para seguir creciendo.

Tendrás actividades para participar, te asesoramos y además ponemos a tu disposición:

  • – Talleres de soporte escolar
  • – Formación sobre competencias profesionales y cultura emprendedora.
  • – Soporte para la ocupabilidad: Curso “Desarrollo de las nuevas competencias para la venta”.
  • – Talleres para la activación de las personas mayores.
  • – Conferencias sobre salud y calidad de vida

 

Mantendremos lo iniciado pero mejorado.

Entre tanto podrás ver en la web aula-actual.cat, desde cualquier lugar, todos los planes que tenemos.

Puedes volver a ver  los vídeos de las ponencias y actividades del Aula, cuando quieras y como quieras.

Te ofrecemos  manuales y documentos que puedes hacer servir para tus proyectos.

Volveremos con todo listo¡

L’educació i el futur del treball

El treball, l’activitat professional és un factor facilitador d’altres objectius personals com el sosteniment de l’economia familiar, de vegades fins i tot pot ser-ne el desencadenant o l’inhibidor.

El món educatiu ha de posar en un dels seus centres estratègics la facilitació d’un nivell de capacitació professional, de valors en el comportament i de capacitat per auto aprendre que permeti als alumnes enfrontar-se a un itinerari vital que vindrà marcat social i econòmicament per escenaris dinàmics i inestables i de vegades turbulents, amb parèntesi de crisi i de pèrdua d’opcions laborals que hauran d’afrontar. Com més i millor els dotem, més capacitat tindran per gestionar tota aquesta complexitat.

En la meva experiència com a docent, he constatat el poc marge de maniobra que tenen els professors per gestionar uns sistemes educatius encapsulats, saturats de continguts prescrits, que dificulten la incorporació d’ informació extraescolar provinents de diversitat d’experts del món econòmic, social i tècnic, que en molts casos podrien tenir aprovisionament en pares d’alumnes, a cost cero, i que introduirien aire fresc a estructures massa acadèmiques i teòriques. Manquen al meu entendre, experiències pragmàtiques associades als coneixements. Continuar llegint