Barcelona, 27 de gener de 2021.- Dimarts passat se celebrava la tercera trobada de mentoria del programa sòcio-educatiu d’Aula Actual amb els Becats Joves Talents de la promoció de 2021. A la trobada, que es va en format virtual, hi van assitir els cinc joves de la sisena promoció: la Jane, la Jiahui, la Ranya, la Nilab i el Jonathan, que van rebre la sessió de assessorament educatiu i emocional del director d’Aula Actual, Jordi Balcells.

Alguns dels temes tractats a la reunió van ser, a nivell emocional: la presa de decisions, com s’interpreten els fets i els missatges i com aprendre a detectar els punts forts i febles de cadascun/a. A nivell professional i acadèmic, el director d’Aula Actual Jordi Balcells va explicar al grup de becades la situació sòcio-econòmica actual, tècniques d’aprenentatge (mitjançant l’aprenentatge individual i el cooperatiu) i l’activació del rendiment mental, entre d’altres temàtiques.

Aquesta és la tercera de les sessions de mentoria que han rebut els Joves Beques Talents de 2021: quatre noies i un noi que procedeixen de llars d’orígens culturals forans, com Cuba, Filipines, la Xina, l’Afganistan i el Marroc. Els graus universitaris que estan cursant són: Doble grau de Telecomunicació i Telemàtica (Jiahui), Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions (Ranya), Química (Nilab), Enginyeria electrònica (Jane) i Fisioteràpia (Jonathan). Pertanyen a la sisena edició d’unes Beques que van començar el 2016 i que el passat setembre de 2021 van celebrar l’acte de graduació dels primers tres becats de les primers promocions.